ตอบคำถามยอดฮิดที่ว่า โซฟาเป่าลมดีไหม

ตอบคำถามยอดฮิดที่ว่า โซฟาเป่าลมดีไหม

05:28 26 April in Journal
0 Comments

สู่สถานีชีนางาว่าเบื้องหน้า… งูอีกแล้ว…จินตนาการยังไม่สิ้นสุด อันใดหลับตาพยายามนึกเรื่องอื่น ลูกชาย ผู้ถูกคลื่นกลืน โซฟาเป่าลม intex ร่าง มีอเล็ก ๆ คว้าจับน่องอันโดไว้ก่อนจมหาย สัมผัสนั้นหวนดีน สู่ความทรงจ่าอีกครั้ง มันด้องเป็นคำลาปแช่งของงูแน่ ๆ อันใดแทบจะหลุดเลียง สะอี้นออกมา สภาพการณ์คล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง ภาพชากลูกงูหัวเละถูกกระแส นาพัดพาไป ยี่สิบปีใท้หลังคำสาปแช่งของแม่งูกสับกลายเป็นจริงจู่โจมตน อันใด ไม่อาจช่วยลูกชายทั้งที่อยู่ใกล้แค่เอี้อมเดีอนมิถุนายนยังเร็วไปสำหรับการเล่นนํ้าทะเล ชายหาดจึงปราศจากผู้คน พ่อลูกนอนอยู่บนเรีอยางรูปลื่เหลี่ยมผินผัา ควาหน้าไข้แขนขาพัยนั้าลอยห่างออก

ไปในทะเล เบองหลังมีเสียงภรรยาลอยแว่วมา …ทาคาจัง กลับเข้ามาเถอะ

แต่เสียงของแม่โม่เข้าหูลูก ผู้กำลังตื่นเต้นอยู่กันการเล่นนั้าโยกร่างขึ้น ๆ ลง ๆ อย่างสนุกสนาน …คุณคะ กลับเข้ามาไต้แต้ว…’นาเสียงหล่อนเริ่มมีอาการ ประสาทเสียคลี่นเริ่มก่อตัวสูง อันโดกินีกว่าควรแก่เวลาจะย้อนคีนสู่ฝังแต้ว ทันใด ขณะ โซฟาเป่าลมดีไหม ความคิดนั้นแวบตัดผ่านสมอง เขากำลังจะหันเปลี่ยนทิศเรีอยาง เนี้องหน้า กิปรากฏคลี่นสิขาวลูกใหญ่โถมปะทะเข้ามา เรือยางพลิกหงายในฉับพลัน สองพ่อ ลูกกระเดินร่วงหล่นลงสู่ทะเล เมึ่อจมนั้าถึงศีรษะ อันโดเพิ่งตระหนักว่าบริเวณนั้น นั้าลึก โซฟาเป่าลม ราคา จนแม้แต่ผู้โหญ่ยังหยั่งขาไม่ถึงพึ๋น จึงแตกตึ่นแทบไม่อาจระงับ เมื่อโผล่ หนาขึ้น’จากทะเล กิไม่เหินร่างเด็กชายแต้ว อันโดพยุงตัวลอยอยู่ในนั้า หันมอง ไปรอบ ๆ เหินภรรยาวิ่งจากชายหาดมุ่งมาทางนี้ พร้อมกันนั้นกิรู่สีกถึงสัมผัสของ

มีอที่ไขว่คว้ามาเกาะน่อง มีอฃองทาคาโนรินั้นเอง อันโดริบหันตัวตั้งใจจะดึง ร่างลูกมาใกต้ ๆ แต่กลับเป็นผลร้าย ทำใหัมีอหนุน้อยลี่น โซฟาเป่าลมดีไหม หลุดไป มีอข้ายของเขา ที่ยึ่นไปไขว่คว้าแตะถูกเพียงปลายเต้นผมเสียงกรีดร้องของภรรยาซึ่งแหวกนั้าใกต้เข้ามาอย่างคลุ้มคลั่ง สะท้อนก้อง เหนีอท้องทะเลเดึอนหก…ลูกขายยังอยู่ไกต้ ๆ นี้เอง…ทว่าเขาเอื้อมไม่ถึง อันโด ดำลงใต้ทะเล เคลื่อนไหวร่างกายสะเปะสะปะลักเท่าใด กึโม่อาจคว้าจับมีอน้อย ๆ ที่เลื่อนหลุดไปแต้วดึนมาไต้ ทาคาโนริหายสาบสูญไปยั่วกาลนาน จนบัดนี้กิยัง ไม่พบศพ ไม่รู้ว่าล่องลอยอยู่ที่ไหน เหลึอเพียง โซฟา เป่า ลม 2 คน นั่ง เต้นผมไม่กี่เต้นเกี่ยวติดอยู่กับ แหวนแต่งงานในนิ้วนางข้ายของอันโดเท่านั้นในที่สุดไม้กั้นทางรถไพ่กิยกขึ้น อันโดใข้ผีออุดปากไม,ให้เสียงสะอื้นหลุด ลอดออกมา

No Comments

Post A Comment

site by bcz